Hjörleifur Guttormsson 11. október 2002

Um hvað eru Alcoa og Reyðarál að semja?

Að því fréttir herma hafa um margra mánaða skeið staðið yfir viðræður milli Alcoa og Reyðaráls um kaup þeirra fyrrnefndu á undirbúningi sem Reyðarál hf hafði lagt í vegna álverksmiðju á Reyðarfirði. Þar er meðal annars um að ræða mat á umhverfisáhrifum 420 þúsund tonna álverksmiðju og 233 þúsund tonna rafskautaverksmiðju sem Skipulagsstofnun úrskurðaði um 31. ágúst 2001 og féllst á með tveimur skilyrðum. Náttúruverndarsamtök Austurlands (NAUST) og Náttúruverndarsamtök Íslands kærðu úrskurð Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra, sem staðfesti niðurstöðu Skipulagsstofnunar með úrskurði 14. mars 2002. Skömmu síðar kom í ljós að ekkert yrði úr fyrirhugaðri framkvæmd á vegum Reyðaráls en í þess stað kæmi hugsanlega Alcoa.
Í kæru sinni til umhverfisráðherra benti NAUST meðal annars á að samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum bar að meta rafskautaverksmiðju og álverksmiðju aðgreint en ekki sameiginlega. Þetta var ekki gert. Engin ákvörðun var heldur tekin um annað á grundvelli lagaheimilda (5. grein, 2. málsgrein laga nr. 106/2000). Í stað þess var mat á rafskautaverksmiðju samofið mati á álverksmiðjunni í matsskýrslu Reyðaráls hf. Með þessu var ótvírætt gengið gegn fyrirmælum laga og því augljóst að matið stenst ekki nánari skoðun. Í pólitískum úrskurði sínum um kæruna vék ráðherra sér undan skýrum lagafyrirmælum um þetta efni og staðfesti ranga málsmeðferð Skipulagsstofnunar. Ljóst er því að umrætt mat á umhverfisáhrifum framkvæmda Reyðaráls er einskis virði, verði látið reyna á málsmeðferðina fyrir dómsstólum. Þessir pappírar eru því ekki álitleg söluvara. Hafi Alcoa raunverulegan áhuga á byggingu risaálverksmiðju á Reyðarfirði þarf fyrirtækið fyrst af öllu að efna í sjálfstætt mat á umhverfisáhrifum hennar vegna og þá auðvitað byggt á þeirri tækni sem ráðgert er að nota. Önnur málsmeðferð, byggð á yfirfærslu á mati í höndum Reyðaráls, væri reist á sandi.

Hjörleifur Guttormsson

 

 


Til baka | | Heim