Hjörleifur Guttormsson 31. mars 2006

Frá málþingi 25. mars 2006

Laugardaginn 25. mars sl. boðuðu ellefu samtök um náttúruvernd og útivist til málþings í sal Ferðafélags Íslands í Mörkinni 6 í Reykjavík. Bakgrunnur samkomu þessarar var sjötugsafmæli undirritaðs sl. haust. Stóð málþingið frá kl 13–18 og var þar fjallað um tvö þemu: Óbyggðir Íslands – nútíð og framtíð og Alþjóðlegt samstarf og náttúruvernd á norðurslóðum. Þrjú framsöguerindi voru flutt um hvort efni af völdum fyrirlesurum (sjá dagskrá) og svöruðu þeir fyrirspurnum. Valgarður Egilsson varaforseti Ferðafélagsins setti samkomuna en Kolbrún Halldórsdóttir alþingismaður var fundarstjóri. Rösklega 200 manns sóttu málþingið. Á veggjum voru margar stækkaðar náttúruljósmyndir teknar af Hjörleifi á ýmsum tímum, þær elstu frá árinu 1968. Einnig voru á fundarstað sett upp tvö veggspjöld tengd fundarefninu (veggspjald 1 / veggspjald 2).

Ávarp Hjörleifs Guttormssonar:

Góðir áheyrendur. Kæru vinir og kunningjar.
Það var með mjög blendnum tilfinningum sem ég tók hugmyndinni um þetta málþing sem við höfum notið hér í dag, sérstaklega  að tengja það við mitt nafn og störf á liðinni tíð. En þegar það fylgdi sögu að að því stæðu samtök um náttúruvernd, umhverfisfræðslu og útivist, félög fólks sem ég hef átt samleið með og starfað með um áratugi hlýnaði mér um hjartarætur. Hógværð og feimni vék þá fyrir fögnuði yfir að eiga stund með ykkur.
Þessum samtökum og ykkur öllum þakka ég með hrærðum huga fyrir að leggja nafn ykkar við þetta málþing. Efni þess og framsetning fyrirlesara hefur verið með miklum ágætum sem vænta mátti af úrvalsliði sem hér var til kvatt. Ræðumenn hafa minnt okkur með eftirminnilegum hætti á nokkur atriði þess stóra málasviðs sem nú fellur undir umhverfis- og náttúruvernd.

Úr sjóði minninganna
Ég staldra við minninguna um þann stóra hóp fólks sem ég hef verið samferða í huglægri og bókstaflegri merkingu á langri ævi. Þetta er langt frá því að vera einsleitur hópur, hvorki að aldri eða skoðunum, heldur sú fjölþætta blanda sem myndar samfélag hvers tíma. Ég óx upp í kjarnafjölskyldu og varð þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast sveitastörfum með amboðum sem mörg hver hafa verið notuð lengst af Íslandsbyggð. Jafnframt hafði ég fyrir augum umhverfi í Hallormsstaðaskógi sem ekki var ósvipað því sem hér var í árdaga byggðar. Þetta var góður heimanmundur. Í stórum hluta veraldar geisaði heimsstyrjöld þegar við systkin vorum að stauta okkur í gegnum landafræði Karls Finnbogasonar. Ísland kvaddi sinn kóng og stofnaði lýðveldi en við tók kalt stríð með landamærum sem dregin voru í gegnum hvert hús og hvern mannshuga, múrar ekki aðeins í Berlín heldur einnig í okkar fámenna landi og sem fyrst nú eru táknrænt að falla með brottför hers af Suðurnesjum.

Brautryðjendur náttúruverndar
En það er náttúruverndin sem er þema dagsins og mál mála ekki síst til framtíðar litið. Rætur hennar liggja víða, hér á landi allt aftur í 19. öld og kannski enn lengra til baka. Þorvaldur Thoroddsen sá býsna skýrt í þessum efnum og áhugamenn um skógvernd og sandgræðslu í byrjun 20. aldar gátu stuðst við lýsingu hans á landinu. Guðmundur Davíðsson, Hákon Bjarnason og Sigurður Þórarinsson voru vökumenn hver á sínu sviði. Sigurður reisti merki klassískrar náttúruverndar með eftirminnilegum hætti á fundi Hins íslenska náttúrufræðifélags 1949. Félagar hans á Náttúrufræðistofnun, þeir Eyþór Einarsson, Finnur Guðmundsson og fleiri ónefndir lögðu einnig til djúgan skerf. Það var hins vegar kringum 1970 sem náttúruvernd varð skyndilega hluti af brennandi samfélagsumræðu sem ekki hefur slokknað síðan. Halldór Laxness skrifaði greinina Hernaðurinn gegn landinu í árslok 1970. Stofnun Landverndar og áhugafélaga um náttúruvernd í öllum landsfjórðungum gaf  kjölfestu og landhelgisbaráttan dýpkaði umræðuna og tengdi hana við auðlindanýtingu með ferskum og skýrum hætti. Stokkhólmsráðstefna Sameinuðu þjóðanna og útfærsla landhelginnar í 50 mílur var sama sumarið, 1972, og Rómarklúbburinn lét til sína heyra með bókinni Endimörk vaxtar. Stóriðjuumræðan hófst hér fyrir alvöru um svipað leyti og með henni álitamálin um virkjun fallvatna. Fram að þeim tíma höfðu Íslendingar fyrst og fremst tengt virkjanir við ljós og yl. Framhaldið er mörgum ykkar í fersku minni og ný og öflug samtök um náttúruvernd hafa síðan bæst í hóp þeirra sem fyrir voru.

Náttúruvernd ekki sérfræði
Náttúrufræðingar hafa að vonum fyrr og síðar lagt til margvíslegan efnivið í baráttuna fyrir umhverfis- og náttúruvernd en þeir komast ekki langt einir síns liðs. Náttúruvernd er ekki sérfræði heldur tilfinning og skilningur á samhengi og framvindu í umhverfi okkar. Bændur og sjómenn hafa reynst öflugir stuðningsmenn náttúruverndar á ögurstundum og með ferðum fjölda fólks um byggð og óbyggð hafa endurnýjast tengsl þéttbýlisbúa við landið. Það er sérstakt gleðiefni að fjölmargir listamenn skipa sér nú í fremstu röð baráttunnar fyrir náttúruvernd, konur þar áberandi við hlið karla eftir að þær brutust út úr kálgarðinum á 8. áratugnum. Fyrsta konan náði kjöri í Náttúruverndarráð á náttúruverndarþingi 1978. Það var Elín Pálmadóttir og mér þykir ekki lakara að hafa átt þar hlut að máli.

Ýtið á stjórnmálaflokkana
Félagslegt og pólitískt áralag í baráttunni fyrir náttúruvernd skiptir miklu. Samstarfsmenn mínir á þessu sviði á Austurlandi hafa átt rætur í öllum stjórnmálaflokkum, enda er borgaraleg íhaldssemi oft betri bandamaður í náttúruvernd en fimmáraáætlanir og hagvaxtarmet. Við náum skammt í verndun umhverfis nema með því að tryggja tengsl við málstaðinn í almannasamtökum, sveitarstjórnum og stjórnmálaflokkum. Þetta skildi Eysteinn Jónsson manna best og meðal annars þess vegna náði Náttúruverndarráð undir forystu hans óvenjugóðum árangri á áttunda áratugnum. Sjálfur hef ég ekki á tilfinningunni að þátttaka mín í stjórnmálum hafi truflað mikið störf ópólitískra almannasamtaka sem ég hef reynt að leggja lið, hvort sem um var að ræða náttúruverndarfélög eða Ferðafélag Íslands, en því félagi hef ég tengst sérstökum böndum. Ég segi því hiklaust við náttúruverndarfólk: Forðist ekki stjórnmálabaráttuna, ýtið á flokkana og gerið kröfu til að þeir tali skýrt í þessum efnum sem öðrum. Um leið eigum við að gera kröfu til þess að málefnasamtök almennings fái meira svigrúm í samfélaginu en verið hefur um skeið. Sem fyrst þarf að draga Árósasamninginn um rétt umhverfiverndarsamtaka upp úr rykföllnum skúffum Stjórnarráðsins.

Stærsta alþjóðlega viðfangsefnið
Umhverfis- og auðlindavernd verður stærsta alþjóðlega viðfangsefnið á 21.öldinni samhliða baráttunni fyrir friði og gegn kjarnorkuvá. Mannkynið hefur með umsvifum sínum síðustu aldirnar verið að safna glóðum að eigin höfði með breytingum sem ekki eiga sér hliðstæðu. Náttúrulegum ferlum hefur verið raskað með tilbúnum eiturefnum og afleiðingarnar af mengun lofthjúpsins blasa nú skýrast við í loftslagsbreytingum.Enn eru áhrifin hreinn barnaleikur miðað við þá glímu sem í hönd fer. Gróðurhúsaáhrifin magnast með vaxandi fólksfjölda og við það að miljarðar manna í Asíu og víðar feta í ósjálfbær fótspor iðnríkjanna. Þörfin á skjótu alþjóðlegu viðnámi blasir við og það má teljast borin von að um mótaðgerðir skapist samstaða nema menn hafi jöfnuð og sanngirni að leiðarljósi. Það á við jafnt innan hvers þjóðfélags og í samskiptum þjóða og  heimshluta.
Blind samkeppni og ofurvald fjármagns ber okkur nú í þveröfuga átt. Þörfin er brýn og augljós fyrir gjörbreytt efnahagskerfi, nýjar leikreglur og allt önnur gildi en birtast nú í ofboðslegu neyslukapphlaupi. Hugmyndina um sjálfbæra þróun eins og hún var sett fram fyrir 20 árum þarf að endurmeta og skerpa til muna. Nú ríður á að beita þekkingu og hugviti í öllum greinum vísinda að því viðfangsefni að bjarga menningu okkar úr því öngstræti sem við höfum villst inn í. Þar reynir á hagfræði ekki síður en líffræði, siðfræði jafnt og verkfræði og fleiri greinar hug- og raunvísinda. Skólar og fjölmiðlar gegna hér lykilhlutverki við að fræða og upplýsa.

Skyldur okkar sem þjóðar varða bæði verndun náttúru Íslands og að leggja jafnframt okkar smáu met á réttar vogarskálar í alþjóðasamskiptum. Þegar allt kemur til alls er það óspillt náttúra og afkomendurnir, börnin okkar og barnabörn, sem máli skipta. Allt annað er hismi og hjóm.

Ég þakka ykkur öllum stundina og ógleymanlega samfylgd.


Hjörleifur Guttormsson

 

 


Til baka | | Heim