Hjörleifur Guttormsson 9. febrúar 2007

Alcoa–framkvæmdir enn lögleysa?
Fréttatilkynning send fjölmiðlum 8. febrúar 2007

Þann 31. ágúst síðastliðinn sendi Skipulagsstofnun frá sér álit um mat á umhverfisáhrifum álvers Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði sem unnið var í kjölfar Hæstaréttardóms  9. júní 2005.

Eftir að álit Skipulagsstofnunar var gefið út virðist sem umhverfisráðuneytið, Skipulagsstofnun og Umhverfissstofnun hafi ekki gætt þess að Alcoa Fjarðaál og Fjarðabyggð fari að lögum og er framkvæmdum við álverið á Reyðarfirði fram haldið afskipta– og átölulaust af yfirvöldum. Felur það að mati undirritaðs í sér alvarleg lagabrot sem kunna að varða refsiábyrgð. Þannig mun Alcoa Fjarðaál ekki hafa óskað framkvæmdaleyfis og Fjarðabyggð ekki tekið á málinu eftir að Skipulagsstofnun gaf út álit sitt.

Fyrir mína hönd hefur Atli Gíslason hæstaréttarlögmaður sent erindi til umhverfisráðuneytis (sjá bréf), Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar, krafist skýringa og að þessir aðilar láti málið þegar í stað til sín taka þannig að farið sé að landslögum.

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 með síðari breytingum (27. gr.) kveða á um að óheimilt sé að gefa út leyfi fyrir framkvæmd fyrr en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir og að við umfjöllun um umsókn um framkvæmdaleyfi skuli sveitarstjórn taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar. Birta skal ákvörðun sveitarstjórnar um útgáfu framkvæmdaleyfis vegna matsskyldra framkvæmda ásamt niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu og dagblaði sem gefið er út á landsvísu innan tveggja vikna frá útgáfu leyfis. Í ákvörðun um leyfi skal tilgreina kæruheimildir og kærufresti.

 Í áliti Skipulagsstofnunar er skýrt tekið fram að framkvæmdir Alcoa Fjarðaáls séu háðar framkvæmdaleyfi Fjarðabyggðar samkvæmt skipulags– og byggingarlögum nr. 73/1997 og starfsleyfi Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum nr. 7/1998 og reglugerð nr. 785/1999. Þessi leyfi munu ekki hafa verið gefin út og almenningi gefinn kostur á að kynna sér þau og gera athugasemdir lögum samkvæmt.

(fréttatilkynning)

Meðfylgjandi: Bréf til umhverfisráðuneytis, dags. 5. febrúar 2007

 Hjörleifur Guttormsson

 

 


Til baka | | Heim